Välj en sida

Arbetsglasögon och synhjälpmedel

Självklart hjälper vi även till med arbetsglasögon och andra synhjälpmedel

Vi erbjuder dig och dina anställda glasögon utprovade för att skapa en bättre synmiljö på din arbetsplats. På många arbetsplatser ryker det av damm och spån eller vassa metallflisor, då är det viktigt att man skyddar ögonen. Den som arbetar i en sådan miljö ska bära skyddsglasögon.

Den som arbetar vid bildskärm dagligen, vet att arbetet ställer stora krav på synen. Författningen ”Arbete vid bildskärm” (AFS 1998:5) säger att arbetsgivaren ska tillhandahålla särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet. Om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas.

Kontakta oss för mer information.

Ett urval av synhjälpmedel hos Forsbergs Optik