Synundersökning

En noggrann synundersökning är en självklarhet för oss

Vi ber dig alltid berätta hur du upplever ditt seende och din erfarenhet av eventuellt tidigare glasögon och/eller kontaktlinser. Ditt hälsotillstånd är också en viktig information för att kunna göra en korrekt bedömning av din syn och om det finns ögonsjukdomar i släkten. Vissa läkemedel kan påverka ditt seende, så det är viktig information för oss.

Gör synundersökning hos Forsbergs Optik i Trelleborg

Vid synundersökningen kontrollerar vi ditt seende på flera punkter för att förstå hur din syn fungerar.

I undersökningen ingår dels tester som inte kräver någon direkt medverkan av dig dels subjektiva tester för att få fram den mest komfortabla korrektionen, däri ingår då också ögonrörelse-samsynstester.

Inspektion av ögats yttre och inre segment görs alltid för att kunna upptäcka avvikelse från det normala. Vid behov utföres även en ögontrycksmätning samt ögonbottenfotografering och synfältsundersökning.

Lider du av rinnande eller kliande ögon, då kan det bero på torra ögon. En tårfilmsanalys kan klargöra orsaken.

Vid misstanke om ögonförändring som kan få konsekvenser för ditt framtida seende får du en remiss till ögonläkare för vidare utredning och behandling.

Synundersökningen kostar 350 kronor.
Skall du ta körkort? Syntest för körkort kostar 150 kronor.

Comments are closed.